O projektu

section-cover

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je podizanje nivoa konkurentnosti među kompanijama i to putem unapređenja infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji i putem stvaranja povoljne poslovne klime za osnivanje i rast preduzeća i njihov istovremeni razvoj u smislu proizvodnje bezbednih proizvoda.

Kroz aktivnosti u okviru projekta ostvariće se viši nivo zaštite potrošača, a uslov za to je stavljanje u promet kvalitetnih proizvoda koji ispunjavaju standarde bezbednosti.

Očekivani rezultati

Očekivani rezultati su unapređenje sprovođenja zakonskog okvira i primene harmonizovanih politika Evropske unije u oblasti slobodnog kretanja robe u Republici Srbiji.

Projekat će se odvijati kroz tehničku pomoć, radionice i aktivnosti podizanja svesti, savetodavne usluge i studijske posete. Sve aktivnosti će se sprovoditi sa visokom orijentacijom na izgradnju kapaciteta i prenos znanja i veština. 

Sektor
  • Zaštita zdravlja
EuropeAid referenca
EuropeAid139819/DH/SER/RS
Komponente
  • Komponenta 1: Unapređenje zakonske harmonizacije u prioritetnim oblastima: lična zaštitna oprema, građevinski proizvodi, motorna vozila, pirotehnički proizvodi i eksplozivi za civilnu upotrebu, horizontalni zakonski okvir i implementacija strateških dokumenata u oblasti infrastrukture kvaliteta
  • Komponenta 2: Jačanje kapaciteta relevantnih nadležnih organa i institucija infrastrukture kvaliteta (linijska ministarstva – Ministarstvo privrede, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava za bezbednost saobraćaja, Akreditaciono telo Srbije, Institut za standardizaciju Srbije, Direktorat za mere i dragocene metale) i tela za ocenjivanje usklađenosti u cilju primene relevantnog zakonodavstva
  • Komponenta 3: Jačanje kapaciteta linijskih ministarstava i relevantnih institucija nadležnih za tržišni nadzor u pogledu sprovođenja zakonodavstva
  • Komponenta 4: Podizanje svesti potrošača i ekonomskih operatora
Grad / Region
Sa sedištem u Beogradu, projektne aktivnosti će se sprovoditi širom Srbije
EU donacija
1.450.600 €
Pregovaračko poglavlje
  • 1 - Sloboda kretanja robe
Vreme implementacije
Decembar 2019. - Avgust 2022.
Korisnik
Ministarstvo privrede Republike Srbije
Implementiran od strane
Konzorcijum predvodi Quality Institute