Da li znate šta je to infrastruktura kvaliteta i zašto je ona važna?

3. Novembar 2022.

Evropska unija podržava Ministarstvo privrede i druga resorna ministarstva u usklađivanju zakona Srbije sa Evropskom unijom u području slobodnog kretanja roba. Slobodno kretanje roba je, zajedno sa slobodom kretanja ljudi, usluga i kapitala, jedna od osnovnih sloboda na kojima se zasniva Evropska unija, jer je jedinstveno i zajedničko tržište suština evropskih integracija. 

Pogledajte kakva je uloga Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda, koje su institucije uključene u ocenjivanje kvaliteta proizvoda i na koji način ih je EU podržala u usaglašavanju sa evropskim propisima.