Za bezbednu decu na svim igralištima – održavajmo igrališta, čuvajmo decu!

14. Oktobar 2022.

Da li ste znali da je 80% povreda dece na igralištima izazvano padom sa opreme? Je li Vam poznato da je zakonska obaveza vlasnika igrališta da ga održava bezbednim? Znate li ko je vlasnik igrališta na kome se igra Vaše dete? 

U okviru projekta ”EU za Srbiju – podrška bezbednijim proizvodima” pokrenuta je kampanja o bezbednosti dečjih igrališta „ Za bezbednu decu na svim igralištima – održavajmo igrališta, čuvajmo decu!“ kroz animirani TV spot  i promociju na društvenim mrežama. 

Evropska unija podržava Ministarstvo privrede i druga resorna ministarstva u usklađivanju zakonodavstva Srbije sa EU u području slobodnog kretanja roba. Slobodno kretanje roba je, zajedno sa slobodom kretanja ljudi, usluga i kapitala, jedna od osnovnih sloboda na kojima se zasniva Evropska unija, jer je jedinstveno i zajedničko tržište suština evropskih integracija. 

Cilj kampanje je da ukaže na važnost i na obavezu vlasnika da dečja igrališta budu bezbedna za igru. Neophodan je veliki zaokret u načinu upravljanja dečjim igralištima, kažu iz Ministarstva privrede. „Nadležnost inspekcijskog nadzora ima komunalna inspekcija, kao i republička tržišna inspekcija, a u najvećem broju slučajeva vlasnik igrališta je lokalna samouprava, odnosno grad, ili su to vlasnici/korisnici objekata na kojima se igralište nalazi (restorani, benzinske pumpe, hoteli, privatni vrtići i slično). Oni imaju obavezu da održavaju igralište bezbednim tokom celog veka upotrebe“.

Najveći broj povreda na igralištima prouzrokovan je padom i zato podloga na igralištima mora biti odgovarajuća. Svi otvori na opremi igrališta moraju biti ispitani i provereni, jer je zaglavljivanje treći uzrok fatalnih ishoda na igralištima. Na prostoru u okviru igrališta ne sme da postoji niti jedna prepreka koja bi mogla da prouzrokuje povrede. Deca se često sapletu na duboke jame ili oštećenja na podlozi/površini igrališta. Da bi se izbegle bilo kakve povrede na sastavu opreme igrališta, ona moraju redovno biti kontrolisana i održavana, što je zakonska obaveza vlasnika igrališta. 

Kada se nacionalni propisi za proizvode usklade sa zakonodavstvom Evropske unije, osigurava se jednak tretman, povećanje konkurentnosti, niže cene i veći i širi izbor za potrošače. Time se obezbeđuje i jednak nivo zaštite javnog zdravlja, potrošača i životne sredine na unutrašnjem evropskom tržištu. 

“Svi proizvodi plasirani na tržište moraju poštovati visoke standarde - moraju biti bezbedni za upotrebu, moraju da štite zdravlje građana i da doprinesu očuvanju životne sredine. To je proces u kome svi akteri imaju važnu ulogu i odgovornost – i institucije i građani i kompanije. Isto važi i za dečja igrališta, koja se takođe smatraju proizvodom u zakonodavnom smislu”, kaže Martin Klauke, Šef sektora u Delegaciji Evropske unije u Srbiji.

 Evropska unija pruža kontinuiranu podršku Srbiji u otklanjanju tehničkih barijera trgovini i slobodnom kretanju roba. Proces usaglašavanja sa propisima i standardima EU ostvaren je, između ostalog, i kroz tehničku podršku institucijama kroz nekoliko projekata čija je vrednost viša od deset miliona evra.