Uspešno završen projekat “EU za Srbiju – podrška bezbednijim proizvodima”

25. Oktobar 2022.

Evropska unija podržava Ministarstvo privrede i druga resorna ministarstva u usklađivanju zakonodavstva Srbije sa EU u području slobodnog kretanja roba. Slobodno kretanje roba je, zajedno sa slobodom kretanja ljudi, usluga i kapitala, jedna od osnovnih sloboda na kojima se zasniva Evropska unija, jer je jedinstveno i zajedničko tržište suština evropskih integracija. 

Kao deo podrške Evropske unije, projekat “EU za Srbiju – podrška bezbednijim proizvodima” uspešno je završen. Tokom trajanja projekta sprovedene su brojne aktivnosti koje mogu pomoći Srbiji u usklađivanju sa standardima EU.

“Projekat je obuhvatio aktivnosti: podrška harmonizaciji u okviru Pregovaračkog poglavlja (građevinski proizvodi, eksplozivi i pirotehnički proizvodi namenjeni za civilnu upotrebu, lična zaštitna oprema i motorna vozila), jačanje kapaciteta institucija infrastructure kvaliteta (Akreditaciono telo Srbije, Institut za standardizaciju Srbije, Direkcija za mere i dragocene metale) i tela za ocenjivanje usaglašenosti. Dodatno, projekat je podržao organe nadležne za tržišni nadzor,  uz kampanju podizanja svesti potrošača i privrede o značaju tehničkog zakonodavstva”, rekao je Miodrag Dugandžija, v.d. pomoćnika ministra privrede.  

Dugandžija je dodao da su realizovane projektne aktivnosti značajno doprinele u pogledu harmonizacije propisa i unapređenja znanja u oblasti infrastrukture kvaliteta Republike Srbije, a sve u cilju napretka u pregovaračkom procesu u okviru prvog pregovaračkog poglavlja za pristupanje EU - “Kretanje roba”.

“Ovaj projekat je podržao približavanje Srbije unutrašnjem tržištu Evropske unije, u zakonodavnom i u pogledu bezbednosti proizvoda i potrošačkih standarda. Pomažemo srpskim institucijama i kompanijama u ispunjavanju visokih zdravstvenih, bezbednosnih i ekoloških zahteva za plasman proizvoda na tržište, a u korist potrošača i bezbednosti dece, uključujući i unapređenje bezbednosti dečijih igrališta”, rekla je Andrea Hohhuber, Šefica Sektora za Evropske integracije i ekonomska pitanja u Delegaciji Evropske unije u Srbiji.

 Tokom trajanja projekta realizovano je nekoliko komunikacionih kampanja za: pirotehniku, ličnu zaštitnu opremu, važnost standardizacije i učešća u standardizaciji, bezbedna dečja igrališta i sektorsku promociju Ministarstva privrede.

“Projekat EU za Srbiju – podrška bezbednijim proizvodima potvrdio je snažnu posvećenost institucija Infrastrukture kvaliteta Srbije bezbednosti i konkurentnosti u zemlji, na Balkanu i u EU. Infrastruktura kvaliteta služi bolje nego ikada ranije interesima Srbije, građana i kompanija primenom najboljih dostupnih evropskih praksi”, rekao je Francisko Verdera, vođa projekta.

Kada se nacionalni propisi za proizvode usklade sa zakonodavstvom Evropske unije, osigurava se jednak tretman, povećanje konkurentnosti, niže cene i veći i širi izbor za potrošače. Time se obezbeđuje i jednak nivo zaštite javnog zdravlja, potrošača i životne sredine na unutrašnjem evropskom tržištu. 

Evropska unija pruža kontinuiranu podršku Srbiji u otklanjanju tehničkih barijera trgovini i slobodnom kretanju roba. Proces usaglašavanja sa propisima i standardima EU ostvaren je, između ostalog, i kroz tehničku podršku institucijama kroz nekoliko projekata čija je vrednost viša od deset miliona evra.